Stranica: ()   1  2  3  4  5  6  7  ()
Kursevi 
066 Osnove teorije sistema info. I odlu.Informacija
068 Baze i strukture podatakaPristup kursu je dozvoljen gostimaInformacija
069 Menadžment informacionih tehnologijaPristup kursu je dozvoljen gostimaInformacija
070 Poslovna primjena računarskih mreža i komunikacija (izborni predmet)Informacija
071 Sistemi za podršku odlučivanjuInformacija
072 Menadžment malih i srednjih preduzećaInformacija
073 Marketing uslugaPristup kursu je dozvoljen gostimaInformacija
074 Tehnika rukovođenjaInformacija
077 Pravo bankarstva i osiguranjaInformacija
080 Vodstvo firme (Lidership)Informacija
086 Bankarstvo - Dr Fikret HadžićInformacija
087 Međunarodna trgovinaInformacija
087 Međunarodna trgovina - prof. dr. Vjekoslav DomljanInformacija
088 Aktuelna pitanja svjetske ekonomijeInformacija
090 Marketing neprofitnih organizacijeInformacija
095 Poslovni engleski jezik za marketing - II godinaPristup kursu je dozvoljen gostimaInformacija
095 Poslovni engleski jezik za marketing - IV godinaPristup kursu je dozvoljen gostimaOvaj kurs zahtijeva pristupnu lozinku za upisInformacija
102 Vrednovanje preduzećaInformacija
104 Analiza investicijaPristup kursu je dozvoljen gostimaInformacija
104 Analiza investicija - Prof. dr Fikret HadžićInformacija