Stranica:  1  2  3  ()
Kursevi 
Bankarski menadžment-PDSOvaj kurs zahtijeva pristupnu lozinku za upisInformacija
Bankarstvo-PDS-Prof.Dr.Fikret HadžićOvaj kurs zahtijeva pristupnu lozinku za upisInformacija
Ekologija i ekonomski razvoj - 2008Informacija
Ekologija i ekonomski razvoj - 2009
Ekonometrija
Ekonomika osiguranjaInformacija
Elektronska trgovinaInformacija
Finansijski inženjeringInformacija
Finansijski menadžmentInformacija
Investiciono bankarstvoInformacija
Islamsko bankarstvo i finansije-PDS-IzborniOvaj kurs zahtijeva pristupnu lozinku za upis
Istraživanje marketingaInformacija
Komercijalno bankarstvo-Prof.Dr Fikret HadžićOvaj kurs zahtijeva pristupnu lozinku za upisInformacija
Kompetetivnost i informacione tehnologijeInformacija
Kreativna strategija marketinške komunikacije - PDS ZG 2006Informacija
Kreativna strategija marketinške komunikacije - PDS ZG 2007Informacija
Kros-kulturalni menadžment - Prof. dr. Aziz ŠunjePristup kursu je dozvoljen gostimaInformacija
MakroekonomijaInformacija
Promotivne aktivnosti - Prof. dr. Nenad BrkićPristup kursu je dozvoljen gostimaOvaj kurs zahtijeva pristupnu lozinku za upisInformacija
Marketing menadzmentOvaj kurs zahtijeva pristupnu lozinku za upisInformacija