001 Uvod u ekonomiju - dr. Meho Bašić
(001 MB)

Predmet UVOD U EKONOMIJU obavezni su slušati svi studenti prve godine Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Ova stranica namjenjena je studentima prve godine VPS linija 1 i 2 i prve godine Poslovne škole.

Ovdje možete naći sve informacije o kursu: literatura, način polaganja, podaci o predavačima i sl.