Istraživanje marketinga
(IM PDS)

"Istraživanje marketinga"

Predmet na postdiplomskom studiju

Doc. dr Emir Kurtović