008 Menadžment - Prof. dr Dževad Šehić
(Mgmt DS)

Kroz predmet Menadzment studentima se pruza prilika da steknu bolji uvid u korporativni svijet i ulogu menadzera u savremenim poslovnim sistemima. Akcenat se stavlja na procese planiranja, definisanja strategije, upravljanje kako ljudskim tako i drugim resursima kompanije, kontrole i brojnih drugih procesa koji menadzera stavljaju u prvi plan.