006 Poslovna statistika
(006PS)

  Ovo je kurs za studente I godine Visoke poslovne škole i Poslovne škole koji slušaju nastavu iz predmeta Poslovna statistika.