Kreativna strategija marketinške komunikacije - PDS ZG 2006
(PDS ZG)

Kurs je namijenjen studentima PDS u Zagrebu, koji slušaju predmet kod Prof. dr. Murisa Čičića