Finansijski menadžment
(Finansijski men)

Vaše informacije i objašnjenja o detaljima kursa