011 Makroekonomija - dr Azra Hadžiahmetovic
(011)

 Pristup kursu je dozvoljen gostima

Makroekonomija na dodiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u Sarajevu izučava se u trećem semestru studija, VII1 stepen. Osnovne oblasti koje se izučavaju na Makroekonomiji su: Makroekonomska analiza, Makroekonomski modeli, Ekonomija otvorene privrede, Ekonomski rast i razvoj.

Pristup kursu je dozvoljen gostima