Kreativna strategija marketinške komunikacije - PDS ZG 2007
(PDS ZG 07)

Kurs je namijenjen studentima PDS u Zagrebu, koji slušaju predmet kod Prof. dr. Murisa Čičića u 2007