Savremene tehnike u menadžmentu
(STUM)

Vaše informacije i objašnjenja o detaljima kursa