Teorija i analiza bilansa
(TiAB PDS)

Cilj predmeta:

Analiza i procjenjivanje finansijskog stanja preduzeća posmatrano prvenstveno kroz finansijske izvještaje

Nastavnik: prof. dr Ibro Popic