003 Matematika
(003)

 This course allows guest users to enter

  • Cilj predmeta jeste upoznati studente sa osnovnim matematičkim konceptima potrebnim za razumijevanje osnovnih mikroekonomskih i makroekonomskih modela. Nakon položenog kursa student bi trebao znati izvršiti statičku analizu jednostavnijih modela (uz korištenje linearne algebre), kao i dinamičku analizu modela koji imaju jednu ili dvije varijable (uz pomoć diferencijalnog i integralnog računa).

 

  • Kurs bi trebao pomoći studentima da usavrše svoje analitičke vještine, kao i da steknu određenu sistematičnost u pristupu problemima.

This course allows guest users to enter