005 Ekonomika preduzeća - Dr Mira Šunjić-Beus
(005 MŠB)

 Pristup kursu je dozvoljen gostima

Proces privređivanja savremenog društva odvija se u preduzećima, čije se funkcionisanje zasniva na tržišnim kriterijima poslovanja. Osnovne ekonomske zakonitosti robno-novčane privrede planiraju se kroz preduzeća kao njene osnovne subjekte.

Ekonomika kao posebna ekonomska nauka izučava konkretnu ekonomsku stvarnost, kao i zakonitosti koje vladaju u datom segmentu društvenog života.

Nadamo se da će vam ova elektronska posjeta biti ugodna i korisna!

Pristup kursu je dozvoljen gostima